Bezpieczny transport kruszyw

Transport kruszyw może być realizowany wyłącznie przez firmy, które posiadają wymagane uprawnienia i zezwolenia. Powinien być wykonywany nowoczesnym sprzętem, obsługiwanym przez wykwalifikowanych pracowników. Tylko doświadczeni specjaliści zapewnią bezpieczeństwo transportowanego ładunku. Gwarantuje to bezproblemową i terminową realizację zleceń.

Zalety samochodów

Ze względu na strukturę kruszyw, ich transport może być problematyczny. Trudno jest opanować niewielkich rozmiarów, luźne elementy. Największe zagrożenia i wysokie straty przynosi źle zabezpieczony transport. Dlatego też przy transporcie kruszyw należy podejmować szczególne środki bezpieczeństwa. Można go przeprowadzić każdą drogą: lądową, wodną i powietrzną. Wykorzystuje się przy tym samochody ciężarowe z właściwymi naczepami, statki, pociągi czy samoloty. Najczęściej kruszywo przewozi się autami i autocysternami, ze względu na najłatwiejszy dostęp oraz relatywnie niski koszt. Dodatkowo taki transport umożliwia dużą dowolność w kontekście trasy i czasu przejazdu. Samochody są bardziej mobilne i poruszają się na małych lub dużych dystansach. Konstrukcja aut ułatwia i przyspiesza prace przeładunkowe oraz wyładunkowe, np. w przypadku samochodów samowyładowczych.

Zasady

Przewóz kruszyw podlega zasadom bezpieczeństwa transportu drogowego na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym. Przepisy określają, w jaki sposób materiały sypkie mogą być przewożone. Powinny być umieszczone w szczelnej skrzyni ładunkowej, która jest od góry tak przesłonięta, by kruszywo nie wysypywało się przez nierówności na drodze czy pęd powietrza. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisków na osie nie może być przekroczona. Samochodu nie wolno przeładować. Grozi to awarią pojazdu, wypadkiem i jest zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Stan techniczny auta musi mieć odpowiedni stan techniczny. Bezpieczeństwo przewożenia kruszywa zwiększa jazda bez przekraczania prędkości. Podobnie jak umiejętności i doświadczenie kierowcy.