Zastosowanie kruszyw

maszyna nakładająca nawierzchnię

Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w budownictwie. Ich szczególnym rodzajem jest tłuczeń, który pozyskuje się z naturalnego łamania skały. Ostrosłupowy kształt i szorstka powierzchnia umożliwiają zastosowanie tego rodzaju surowca przy produkcji m. in. materiałów budowlanych.

Budowa ciągów komunikacyjnych

W stosowanej obecnie technologii budowy dróg i traktów kolejowych zaleca się wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego. Dzięki zachowaniu optymalnej wartości wilgotności materiału budowany przejazd zyskuje satysfakcjonujący poziom zagęszczenia, co wpływa na jego stateczność.

Roboty ziemne

Oferowane przez nas kruszywa mają zastosowanie również przy tworzeniu nasypów, wykopów, murów oporowych itp. Umożliwiają wypełnienie podłoża budowlanego poniżej strefy przemarzania gruntu.

Stabilizacja i wzmocnienie podłoża

Odpowiednie posadowienie stanowi kluczowy element sukcesu inwestycji budowlanej. Do poprawy parametrów mechanicznych i wytrzymałościowych podłoża używa się m. in. kruszywa jakim jest tłuczeń. Korzystnie wpływa on na stabilizację powierzchniową.

Budowa obwałowań

Jednym z głównym kierunków użycia oferowanego przez nas surowca jest także budowa obwałowań, które są najczęściej stosowanym środkiem ochrony przeciwpowodziowej. Materiał ten precyzyjne uszczelnia grunt przy zbiornikach wodnych i osadnikach. Ziemne budowle hydrotechniczne, do których zalicza się zapory ziemne i wały muszą być przede wszystkim stabilne, dlatego też warto do ich budowy stosować kruszywo.

Produkcja betonu

Kruszywo jest również kluczowym składnikiem przy wytwarzaniu betonu. Stanowi ok. 70% jego całkowitej objętości. To od dobrej jakości oczyszczonych kruszyw zależy powiedzenie się całego procesu wiązania cementu.