Charakterystyka podnośników nożycowych

Wykonywanie prac na wysokości wiąże się z koniecznością zadbania o bezpieczeństwo oraz łatwe dotarcie do miejsca realizacji określonego zadania wraz z potrzebnym sprzętem i materiałami. Jednym z niezawodnych sposobów na efektywne prowadzenie robót wysokościowych jest wynajem podnośników nożycowych. Przekonajmy się, czym wyróżniają się urządzenia tego typu i w jakich warunkach spiszą się najlepiej.

Na jakiej zasadzie działają podnośniki nożycowe?

Podnośniki nożycowe są wyposażone w zabezpieczoną barierkami platformę roboczą, która może być podniesiona na dowolną wysokość nieprzekraczającą pułapu podnoszenia charakterystycznego dla konkretnego sprzętu. Za unoszenie platformy jest odpowiedzialny specjalny mechanizm obsługiwany przez siłowniki hydrauliczne. Składa się on z par skrzyżowanych ze sobą ramion. Ich dolne końce po jednej stronie są trwale przymocowane do konstrukcji przy pomocy sworzni, a przeciwległe przemieszczają się po odpowiedniej prowadnicy. Ruch ten sprawia, że górne końce wszystkich ramion unoszą się wyżej. W podnośnikach nożycowych na ogół stosuje się układy składające się z kilku współpracujących ze sobą modułów.

Do czego wykorzystuje się podnośniki nożycowe?

Specyfiką podnośników nożycowych jest to, że ich platforma robocza może się poruszać jedynie w pionie, zmiana lokalizacji w płaszczyźnie poziomej wymaga więc przejechania w inne miejsce. Zaletą takich konstrukcji jest jednak fakt, że mogą one operować w bardzo ograniczonej przestrzeni, świetnie sprawdzają się więc nie tylko na zewnątrz, ale także w budynkach. Z podnośników nożycowych korzysta się na ogół przy wszelkiego rodzaju pracach konserwacyjno-budowlanych, które mają być przeprowadzone na wysokości kilku–kilkunastu metrów. Stosuje się je także przy instalacji rozmaitych urządzeń np. klimatyzacji, wentylacji albo filtrów, a także przy naprawach oświetlenia czy orynnowania lub elementów elewacji i montażu systemów alarmowych. Często są też używane przy przeglądach i obsłudze instalacji przemysłowych, a także podczas serwisowania maszyn.