Co warto wiedzieć przed rozbiórką budynku?

Czasami zagospodarowanie działki od nowa wymaga wyburzenia znajdującego się na niej starego budynku. Wiele osób zastanawia się, czy do takiego działania niezbędne jest pozwolenie, czy raczej nie. Sytuacja ta zawsze rodzi wątpliwości, niezależnie czy do wyburzenia jest tylko stary, drewniany budynek gospodarczy, czy piętrowy, nieużywany dom, który zagraża bezpieczeństwu. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej.

Rodzaj budynku do rozbiórki

Zawsze należy wziąć przede wszystkim pod uwagę to, czy dany budynek nie zagraża bezpieczeństwu postronnych osób. Jeśli grozi zawaleniem się, rozbiórkę należy rozpocząć jak najszybciej, a formalnościami zająć się w dopiero drugiej kolejności. Jeśli budynek jest stosunkowo bezpieczny dla otoczenia, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. W przypadku budynków mających poniżej 25 m2 zezwolenie na rozbiórkę nie jest potrzebne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obiekt jest sklasyfikowany jako zabytek. Rozbiórkę budynków nieprzekraczających 8 m wysokości, stojących w nie mniejszej odległości od granicy działki niż połowa ich wysokości i które nie są zabytkami, musimy zgłosić do starostwa. Ma ono obowiązek wydać decyzję w ciągu 30 dni. Pozostałe budynki, które nie spełniają choćby jednego ze wspomnianych wymagań, wymagają uzyskania pozwolenia.

W rękach profesjonalistów

Rozbiórka budynku powinna być przeprowadzona przez profesjonalną ekipę. Roboty rozbiórkowe muszą być przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Rozdział 18. Dlaczego do rozbiórki niezbędna jest ekipa posiadająca odpowiednie uprawnienia? Przede wszystkim dlatego, że budynek trzeba najpierw odłączyć od instalacji energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Fachowcy zobowiązani są do prowadzenia dziennika robót i przestrzegania opracowanego plany rozbiórki. Firmy zajmujące się wyburzaniem budynków pomogą nam pozbyć się gruzu z placu budowy, a także wywiozą nadające się odpady do miejsc, w których zostaną one poddane recyklingowi.