Czy rozbiórka i wyburzenie oznaczają to samo?

Choć pojęcia wyburzanie oraz rozbiórka często są używane zamiennie, to istnieją pomiędzy nimi pewne różnice. Wspólnym elementem jest natomiast fakt, że obydwa odnoszą się do czynności mających na celu usunięcie budynku. Co rozróżnia te dwa działania?

 

Rozbiórka budynku

Rozbiórka oznacza demontaż i usuwanie przestrzeni wchodzącej w skład obiektu. Termin ten został zawarty w Ustawie Prawo Budowlane z roku 1997 i został w niej uznany również za robotę budowlaną co oznacza, że aby można było rozpocząć rozbiórkę, trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, co dla wielu osób wydaje się dość paradoksalne. W porównaniu z wyburzaniem, rozbiórka to czynność odnosząca się zazwyczaj do niewielkich budynków, które zostały wzniesione z tradycyjnych materiałów, takich jak drewno czy cegła. Wykonuje się ją także wtedy, gdy część obiektu budowlanego wciąż będzie przeznaczona do użytkowania oraz gdy ze względu na ulokowanie, nie można zastosować do tego typu prac ciężkiego sprzętu.

 

Wyburzanie budynku

Wyburzanie to zdecydowanie bardziej zaawansowany sposób rozbiórki, polegający na całkowitym zniszczeniu budynku za pomocą specjalistycznego sprzętu takiego jak, koparki czy spychacze, a często także materiały wybuchowe (tych ostatnich używa się zazwyczaj do wyburzania wysokich kominów fabrycznych). Ze względu na duże niebezpieczeństwo związane z tego typu pracami, zanim ekipa wyburzeniowa zacznie je wykonywać, trzeba dokładnie zabezpieczyć teren. Ważnym etapem jest również upewnienie się, że wszystkie media, od gazu, przez wodę, aż po prąd, zostały odłączone. Tuż przed wyburzaniem trzeba także skontrolować, czy na terenie budynku nie znajdują się ludzie. Następnie można przejść do pracy, w której podstawowym narzędziem jest najczęściej koparka hydrauliczna, używana zwłaszcza w przypadku niskich budynków. Na miejscu wyburzania lub rozbiórek muszą znaleźć się również samochody samowyładowcze, które umożliwią wywóz gruzu. Jeśli są Państwo zainteresowani wynajmem wywrotek, to serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Prace rozbiórkowe i wyburzanie to pojęcia, które są sobie bliskie, jednak jak widać nie oznaczają dokładnie tego samego.

 

wyburzanie budynku