Czym wyróżniają się walce okołkowane?

Wykorzystywane są także do prasowania nawierzchni asfaltowych podczas budowy dróg. Wyróżniamy wiele rodzajów walców. Podziały uwzględniają sposób poruszania się – jezdne i przyczepne, sposób oddziaływania na nawierzchnię – statyczne, wibracyjne oraz udarowe, a także ilość wałów: jednowałowe, dwuwałowe dwuosiowe, trzywałowe dwuosiowe, trzywałowe trzyosiowe, czterowatowe dwuosiowe.

Istnieje także podział ze względu na kształt wałów:

  • okołkowane,
  • gładkie,
  • tarczowe,
  • siatkowe,
  • kompaktory.

Walce okołkowane nazywane powszechnie jeżem lub kolczatką wykorzystywane są do zagęszczania gruntów zarówno spoistych, jak i niespoistych. Dobrze sprawdzają się także do tworzenia nasypów w postaci brył, których warstwa gruntu nie powinna przekraczać 40 cm. Są częstym wyborem podczas prac przygotowawczych przed rozpoczęciem budowy dróg. Ze względu na swoją budowę, ich ciężar właściwy może być regulowany poprzez napełnienie bębna materiałem. Najczęściej stosuje się do tego piasek lub wodę.

 

Walec kołowy

Nowoczesne systemy w walcach okołkowanych

Ze względu na to, że walce okołkowane wyróżniają się na tle innych tym, że w lepszym stopniu zagęszczają warstwy wgłębne od warstw powierzchniowych gruntu, są bardzo częstym wyborem podczas różnego rodzaju prac ziemnych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań mogą generować bardzo wysoką wydajność. Ostatnio bardzo popularne stały się systemy zdalnego sterowania wyposażone w czujniki, dzięki którym operator może kontrolować urządzenie na odległość wyznaczoną przez producenta. Jednocześnie tego typu walce zatrzymują się w momencie zbliżenia się do pracownika. Takie rozwiązania gwarantują wysokie bezpieczeństwo na placu budowy. Większość nowoczesnych walców okołkowanych jest także bardzo zwrotna, co pozwala na prowadzenie prac nawet w przypadku bardzo małych i wąskich obiektów. Niektóre konstrukcje pozwalają na zwrot nawet o 90°.