Do czego służy pospółka piaskowo-żwirowa?

Pospółka piaskowo-żwirowa to grunt gruboziarnisty, który jest bardzo często wykorzystywany w budownictwie. Oczywiście, aby spełniał swoje zadanie, powinien cechować się odpowiednimi parametrami, dlatego też tak ważne jest nabywanie go od zaufanych dostawców. Jakie są cechy pospółki piaskowo-żwirowej oraz jakie ma ona praktyczne zastosowania?

Czym jest pospółka?

Pospółką nazywa się grunt sypki, który składa się z piasku oraz kamienia. Uziarnienie kruszyw powinno mieścić się w przedziale od 10 do około 50 proc., co zapewnia odpowiednie właściwości mechaniczne oraz filtracyjne. Oczywiście wielkość uziarnienia pospółki piaskowo-żwirowej może być różna w zależności od preferencji zamawiającego, dlatego też oferujemy różne wielkości frakcji tego surowca.

Gdzie stosuje się pospółkę piaskowo-żwirową?

Najczęściej tego typu kruszywa stosuje się przy inwestycjach związanych z budową dróg oraz nasypów, głównie ze względu na odpowiednie parametry filtracyjne. Można używać jej również jako podbudowę pod wykończenia wokół budynków, np. przy układaniu kostki brukowej. W przypadku tej ostatniej grunt musi być naprawdę dobrze przygotowany, co zapewnia właśnie pospółka piaskowo-żwirowa.

To wciąż jednak nie koniec zastosowań tej mieszaniny. W budownictwie jest ona wykorzystywana również do zasypywania wykopów, zwłaszcza gdy niezbędna jest odpowiednio solidna stabilizacja gruntu.

Transport pospółki piaskowo-żwirowej

Przed dostarczeniem na miejsce inwestycji pospółka piaskowo-żwirowa powinna być odpowiednio przechowywana, aby zachować jej właściwości. Sam transport również ma duże znaczenie, zwłaszcza jego planowa realizacja, która przy większych inwestycjach ma naprawdę niebagatelne znaczenie. Zarówno o przechowywanie, jak i odpowiedni transport tego typu materiałów dbamy w naszej firmie, dlatego też zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jak widać obszary zastosowań pospółki piaskowo-żwirowej są naprawdę duże, dlatego też jest to materiał chętnie stosowany przy różnego rodzaju inwestycjach budowlanych.