Główne rodzaje kruszyw drogowych

Patrząc na gotowe wstęgi autostrad i plątaniny lokalnych dróg, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele kruszyw może wchodzić w ich skład.

Skąd biorą się kruszywa, służące do budowania dróg? Przeczytaj, aby się przekonać.

W zgodzie z naturą

Jednym z rodzajów kruszyw są kruszywa naturalne.

Mają one pochodzenie mineralne i powstały w wyniku rozdrobnienia w drodze erozji. Pozyskiwane są także przez mechaniczne rozdrobnienie litych skał. Najczęściej pozyskuje się je z dna rzek, jeziora także z kopalni piasku i żwiru. One także podlegają podziałowi na:

  • kruszywa żwirowe
  • łamane poprzez mechaniczne rozdrabniane skał

Pierwsze to osadowe skały okruchowe. Występują w luźnej postaci i mają średnicę od 2 mm do kilku centymetrów. Kruszywa mechanicznie rozdrabniane stosowane są najczęściej na warstwy wiążące, wyrównawcze i ścieralne, natomiast kruszywa żwirowe wykorzystywane są jako składniki betonów towarowych i mas bitumicznych.

Kruszywa sztuczne

Niestety, czasem okazuje się, że naturalne kruszywa nie wystarczają i do budowy dróg należy użyć drogowych kruszyw sztucznych.

Te powstają z przetworzonych odpadów produkcyjnych, pochodzących z hut oraz kopalni.

Dzieli się je na kruszywa pochodzenia mineralnego. Powstają one w wyniku termicznej obróbki lub innej modyfikacji.

Kolejny rodzaj to kruszywa mineralne z recyklingu. Otrzymuje się je podczas obróbki nieorganicznych materiałów używanych uprzednio w budownictwie.

Grubość ziaren

Inny podział kruszyw budowlanych przebiega wzdłuż grubości ziaren kruszywa.

I tak wyróżnia się kruszywa drobne, grube i wypełniacze. Ponadto fachowcy wskazują na występowanie kruszyw naturalnych i kruszyw o uziarnieniu ciągłym.

Poszukując kruszyw drogowych, zwracajmy się tylko do renomowanych firm. One bowiem oferują kruszywa dolomitowe, hutnicze, budowlane, powęglowe, z łupka czerwonego, piaski oraz żwiry najwyższej jakości, gwarantujące najlepszą jakość finalnych produktów. Dzięki temu mamy pewność, że droga zbudowana z takich kruszyw będzie nie tylko wytrzymała i znosząca duże naciski, ale przede wszystkim bezpieczna dla jej użytkowników.