Jak powstają wykopy pod fundamenty?

Kiedy należy wykonywać wykopy fundamentowe?

Prace wykopowe należy planować na okres wiosny, lata i wczesnej jesieni. Dodatkowym ograniczeniem są deszczowe dni, na czas których należy przerwać pracę i przykryć ziemię grubą folią ochronną. Przed rozpoczęciem wykopów należy przygotować wszystkie materiały i zorganizować ekipę. Pracę teoretycznie można wykonać samodzielnie za pomocą łopaty, praktycznie stanowczo odradzamy takie rozwiązanie. Najlepiej jest wynająć koparkę lub minikoparkę razem z potrzebnym osprzętem oraz odpowiednio przygotowanym i doświadczonym operatorem.

Wykopy pod budowy

Etapy wykopów pod fundamenty

  1. Prace przygotowawcze obejmują wytyczenie obrysu domu przez geodetę, wpisanie ich do dziennika budowy oraz zebranie informacji o rodzaju gruntu np. poprzez wykonanie badań geotechnicznych. Wartości liczbowe wykopów, takie jak szerokość oraz głębokość muszą być zgodne z zatwierdzonym projektem, który uwzględnia: rodzaj gruntu, głębokości przemarzania i usadowienia domu, a także sposób fundamentowania.
  2. Wynajęcie usług koparką lub minikoparką razem z pracą kompetentnego operatora.
  3. Określenie rodzaju wykopu i jego wykonanie. Fundamenty mogą być umiejscowione w klasyczny sposób na ławach lub stopach oraz na płycie wykonanej z żelbetonu. W pierwszym przypadku, w zależności od regionu i indywidualnych warunków wykonuje się wykopy fundamentowe na głębokości 0,8 – 1,4 m od poziomu terenu. Rozbieżność wartości wynika między innymi ze strefy przemarzania gruntu w danym miejscu.

Wyróżnia się trzy rodzaje wykopów: szeroko- i wąskoprzestrzenne oraz jamiste. Pierwszy z nich jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ze względu na możliwość ich mechanicznego wykonania na całą szerokość domu oraz odpowiednią wytrzymałość i szczelność później kładzionego betonu. Wykonuje się je także wtedy, gdy budynek będzie zbudowany na płycie fundamentowej. Cechą wyróżniającą wykopy szerokoprzestrzenne jest większa niż 1,5 m szerokość dna. Bardziej popularne są jednak wykopy wąskoprzestrzenne, ponieważ umożliwiają betonowanie ławy bezpośrednio w wykopie, co zmniejsza ilość prac ziemnych. Szerokość dna takiego wykopu nie może być większa niż 1,5 m. Minusem tego rozwiązania jest większa podatność betonu na zawilgocenie i konieczność zachowania zwiększonej precyzji prac. Ostatnim rodzajem są wykopy jamiste, w których ani głębokość, ani szerokość nie mogą być większe niż 1,5 m.

 

Dlaczego fundamenty są takie ważne?

Fundamenty stanowią podstawę całego budynku, dlatego muszą być solidne i wytrzymałe. To na nich opierają się wszelkie obciążania konstrukcyjne, zewnętrzne (takie jak wiatr i inne czynniki atmosferyczne), a także wyposażenie budynku, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie wykopów oraz użycie dobrych materiałów. Od ich jakości zależą: bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji oraz podłogowa część izolacji termicznej. Oszczędności należy zatem szukać gdzieś indziej.