Jak powstaje żwir?

Żwir jest skałą okruchową, ponieważ zbudowany jest z drobnych okruchów, które oddzieliły się od skał. Złożony jest z różnych skał i minerałów, a jego średnica mieści się w granicach od 2 do 63 mm. Kamienie wchodzące w jego skład są zazwyczaj zaokrąglone. Żwir może być pochodzenia morskiego, rzecznego, jeziornego, polodowcowego. Jego ziarna są zwykle zaokrąglone. Miejsce odkrywkowego wydobywania żwiru i piasku. Jak powstaje żwir i gdzie najczęściej jest wykorzystywany?

Podstawowe zastosowanie żwiru

Żwir jest podstawowym kruszywem budowlanym, spotykanym na każdym placu budowy. To popularne kruszywo budowlane, które wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji betonu i prefabrykatów betonowych. Żwir nadaje się ponadto do umacniania gruntów oraz tworzenia nasypów i podbudów – stanowi także idealny podkład pod nawierzchnię, a także materiał do podbudowy dróg. Ponadto wykorzystywany jest podczas wylewania stropów oraz fundamentów. Z udziałem żwiru powstaje beton architektoniczny, czy też posadzkowy. Żwir, ze względu na swoje walory estetyczne, znajduje zastosowanie w aranżacji ogrodów. Może posłużyć m.in. do wysypania ścieżki, a dzięki dobrej przepuszczalności, sprawdza się jako warstwa filtrująca.

Jak powstaje żwir?

Skały okruchowe powstają na dnie zbiorników wodnych lub na powierzchni Ziemi, wskutek osadzania się materiału pochodzącego z niszczenia innych skał. Większość polskich żwirów zawdzięcza swoje pochodzenie lądolodowi skandynawskiemu, który przed tysiącami lat pojawił się i przykrył całe terytorium grubą warstwą ludu. Warstwa ta sięgała nawet kilkudziesięciu metrów, dlatego pokłady żwiru mogą być równie głębokie. Żwir pozyskuje się również w procesie płukania i przesiewania ziemi/piasku przez różne sita. W Polsce pozyskuje się do z wydobycia na żwirowniach i z pogłębiania rzek. Materiał zakupiony w dobrych hurtowniach może zostać przewieziony pod wskazane miejsce.