Jakie uprawnienia są wymagane do kierowania wywrotką?

Kierowanie wywrotką to odpowiedzialne i wymagające zadanie, które może stać się atrakcyjnym źródłem dochodu dla osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją konkretne przepisy dotyczące uprawnień niezbędnych do prowadzenia tego rodzaju pojazdów. W artykule omówimy szczegółowo, jakie są wymagania formalne, jak przebiega proces zdobywania uprawnień oraz jakie szkolenia warto odbyć, aby stać się profesjonalnym kierowcą wywrotki.

Wymagane uprawnienia do kierowania wywrotką

Aby móc legalnie kierować dużą wywrotką, należy mieć odpowiednie uprawnienia. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E. Uprawnienia te pozwalają na prowadzenie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony oraz z przyczepą o DMC przekraczającej 750 kg. Dodatkowo w przypadku transportu wywrotkami o masie powyżej 7,5 tony wymagane jest posiadanie kwalifikacji wstępnej, która potwierdza zdobycie dodatkowych umiejętności i wiedzy niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy.

Proces zdobywania uprawnień do kierowania wywrotką

Proces zdobywania uprawnień do kierowania wywrotką rozpoczyna się od uzyskania prawa jazdy kategorii C lub C+E. Aby tego dokonać, konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu, który obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Następnie należy zdać egzamin państwowy.

Aby uzyskać kwalifikację wstępną, konieczne jest odbycie szkolenia okresowego. Trwa ono 140 godzin i obejmuje takie zagadnienia jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, eksploatacja pojazdów, przepisy prawne czy pierwsza pomoc. Po ukończeniu szkolenia okresowego należy zdać egzamin państwowy, który również składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Dodatkowe szkolenia i certyfikaty dla kierowców wywrotek

Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe szkolenia i certyfikaty, które mogą być wymagane przez pracodawców lub klientów w branży budowlanej. Przykładem jest kurs na operatora maszyn budowlanych, pozwalający na zdobycie uprawnień do obsługi różnych rodzajów maszyn, w tym wywrotek.