Klasa piasku budowlanego. O czym nam mówi?

Piasek budowlany jest niezwykle cennym kruszywem na każdym placu budowy. Stosuje się go przede wszystkim do produkcji betonu, gdyż wpływa on na jego trwałość i wytrzymałość.

Co jeszcze powinniśmy o nim wiedzieć?

Piasek budowlany, ogólna charakterystyka

Piasek budowlany stanowi główne kruszywo zapraw murarskich oraz tynkarskich.

Ten, przeznaczony do zapraw murarskich może mieć różne wielkości ziaren, z kolei do cementowych i cementowo-wapiennych ziarna piasku budowlanego powinny mieć do 2mm. W przypadku zapraw tynkarskich ziarnistość piasku budowlanego powinna być dobrana do gładkości powierzchni.

Ponadto piasek budowlany wykorzystywany jest do wyrównywania terenu oraz obsypywania fundamentów. Stabilizuje kostkę brukową.

Rodzaje i klasy piasku budowlanego

Wyróżnia się dwie klasy piasku budowlanego:

  • I
  • II

Pierwsza oznaczać będzie piasek czystszy i z mniejszą ilością pyłów, druga to piasek bardziej zanieczyszczony.

Wyróżnić można klika rodzajów piasku budowlanego.

Na rynku dostępny zatem jest piasek ostry, czyli płukany. Jego nazwa pochodzi od sposobu jego pozyskiwania; wydobywa się go ze złoża poprzez wypłukiwanie. Posiada dużą ilość krzemionki i używa się go do sporządzania betonu, zapraw murarskich oraz tynkarskich.

Zasypowy sprawdza się przy stabilizowaniu fundamentów, rur i kabli układanych w wykopach.

Innym rodzajem piasku budowlanego jest piasek kwarcowy, odporny na czynniki chemiczne. To właśnie ten rodzaj piasku najczęściej dodaje się betonu, zapraw murarskich i tynku, a także podczas budowy twardych podłoży.

Pospółka

Na koniec należy wspomnieć o pospółce piaskowo-żwirowej, służącej do budowy dróg i oczyszczalni ścieków, gdzie stosowana jest jako warstwa filtracyjna. Nadaje się także idealnie do wymiany podłoża pod budynkami. Warto zdać sobie sprawę, że cena pospółki żwirowo-piaskowej jest najbardziej atrakcyjna spośród cen piasku budowlanego. W dobrej jakości piasek budowlany zaopatrzymy się na przykład w renomowanych firmach transportowych.