Łupek czerwony w produkcji kruszyw

Branża budowlana w dużej mierze wiąże się ze stosowaniem różnego rodzaju kruszyw. Surowce te wykorzystuje się chociażby do produkcji mieszanek cementowych i betonowych. Mogą one także pełnić rolę podkładów do nawierzchni. Jednym z często wykorzystywanych kruszyw jest łupek czerwony. Ma on specyficzne właściwości i szerokie zastosowanie.

Łupek czerwony można poznać po charakterystycznej barwie, na którą wskazuje sama nazwa tego surowca. Ściśle rzecz biorąc, jest ona ceglasta. Ma ona taki, a nie inny kształt z uwagi na proces, w wyniku którego uzyskuje się łupek czerwony. Kruszywo to powstaje wskutek przetwarzania węgla kamiennego. Działanie to ma kilka etapów:

  • wzbogacanie węgla kamiennego
  • oczyszczanie węgla kamiennego
  • przepalanie węgla kamiennego podczas składowania w hałdach

Wszystkie te działania sprawiają, że uzyskuje się końcowy produkt, którym jest łupek czerwony zwany także ze względu na sposób powstawania przepalonym albo przywęglowym.

Do czego wykorzystuje się łupek czerwony?

Głównym obszarem zastosowania łupka czerwonego jest szeroko pojęta branża budowlana. Surowiec ten odgrywa znaczącą rolę podczas różnego rodzaju prac inżynieryjnych. Ma także duży udział w budowie dróg. Łupek czerwony wykorzystuje się bowiem często jako podkład pod różnego rodzaju trasy – zarówno zwykłe drogi, jak i autostrady. Na istnieniu łupka czerwonego korzystają także place, parkingi, nasypy drogowe i kolejowe, a nawet nawierzchnie z kostki brukowej.

We wszystkich wymienionych wyżej przykładach łupek czerwony pełni rolę podkładu. Istnieje jednak sfera zastosowania tego tworzywa, która zakłada wykorzystanie go jako właściwą nawierzchnię. Chodzi tu o obiekty sportowe takie jak bieżnie, korty tenisowe czy boiska. Łupek czerwony świetnie nadaje się do tego, by pokrywać takie przestrzenie, gdyż jest stosunkowo miękki. Taka właściwość nie tylko ułatwia zabawę, lecz także chroni przed mniejszymi i większymi obrażeniami, o które łatwo w trakcie gry w piłkę nożną czy w koszykówkę.