Metody postępowania z gruzem pobudowlanym

Prace remontowe, rozbiórki budynków czy przebudowy obiektów murowanych, generują duże ilości odpadów pobudowlanych. W odróżnieniu od większości śmieci wytwarzanych w gospodarstwie domowym składowanie gruzu w kontenerach komunalnych jest nielegalne. Sprawdźmy, jak poradzić sobie z odpadami powstałymi wskutek prac budowlanych.

Odpady budowlane w świetle prawa polskiego

W czasie realizacji prac budowlanych powstaje duża ilość odpadów składających się z pustaków, cegieł, papy oraz gruzu. Biorąc pod uwagę gabaryty i objętość, pozbycie się produktów ubocznych remontu może być dość kłopotliwe. Ustawa o utylizacji odpadów obliguje właścicieli nieruchomości do ich utylizacji – za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara grzywny wysokości do 1500 zł. Na szczęście istnieją proste sposoby, aby wywieźć zalegające śmieci i oczyścić teren nieruchomości niskim kosztem.

Gdzie przewieźć odpady budowlane?

Gruz i wszelkie odpady poremontowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który znajduje się w każdej gminie. Przewożenie ładunku o tak dużej objętości jest bardzo kłopotliwe, dlatego większość osób korzysta z pomocy firm zewnętrznych. W ramach usługi przedsiębiorstwo transportowe dostarcza kontenery w określonych rozmiarach, do których można składować czysty gruz lub zmieszane odpady budowlane (w czasie pierwszej rozmowy należy określić rodzaj składowanego materiału). Ostateczny koszt wynajmu jest uzależniony od gabarytów kontenera, rodzaju składowanego materiału, czasu potrzebnego na jego zapełnienie oraz odległości do najbliższego PSZOK.

Co można oddać do punktu legalnej utylizacji?

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje jedynie odpady poremontowe, do których zaliczają się: zmieszane odpady betonowe, odpady ceramiczne, gruz betonowy oraz gruz ceglany. Warto przy tym zaznaczyć, że do punktu mogą być dostarczone wyłącznie odpady komunalne, a nie odpady pochodzące od przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.