Problemy wagi ciężkiej. Wyzwania związane z transportem HDS

Co warto wiedzieć na temat spedycji HDS


Transport to zjawisko, bez którego gospodarka nie mogłaby prawidłowo funkcjonować. Nie bez znaczenia jest tu fakt, jaki określony rodzaj transportu jest wymagany w danej sytuacji, a także, jakie wyzwania ze sobą niesie.

Co warto wiedzieć na temat spedycji HDS
Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS) to urządzenie samobieżne instalowane na samochodzie ciężarowym. Jego zadanie polega na przeprowadzaniu prac załadunkowych i rozładunkowych – w tym przedmiotów gabarytowych lub cechujących się wysoką wagą. Zastosowanie HDS umożliwia sprawny i bezpieczny transport obiektów o wadze sięgającej nawet 16 ton. Ze względu na znaczny udźwig oraz możliwość wysunięcia teleskopowego ramienia na wysokość do 12 metrów transport HDS wykorzystywany jest w licznych dziedzinach przemysłu.

Dźwig HDS

Zastosowanie tej formy transportu niesie ze sobą liczne korzyści – takie jak np. konstrukcja pozwalająca na pracę w niemal dowolnych okolicznościach. Ze względu na jego specyficzny charakter wiąże się z nim jednak także szereg wyzwań.

Podstawą prawidłowej obsługi żurawi przenośnych jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny pracy i bezpieczeństwa. Niestosowanie się do nich może stwarzać niebezpieczeństwo wypadku podczas pracy. Równie istotna jest konieczność znalezienia wystarczająco mocnego podłoża i prawidłowego wypoziomowania na nim maszyny. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy prace odbywają się na powierzchniach niewyrównanych lub błotnistych – jeżeli praca w takich warunkach jest konieczna, należy bezwzględnie podeprzeć maszynę przy pomocy stabilizatorów.

Innym wymogiem jest właściwe wentylowanie pomieszczeń, w których używa się tych maszyn – niedopełnienie tego obowiązku grozi bowiem zatruciem pracowników przez unoszące się w powietrzu spaliny.

Ze względu na to, że żurawie przenośne to urządzenia, których nieprawidłowa obsługa może wywoływać zagrożenie zdrowia pracowników i osób postronnych, w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa stworzono listę działań zabronionych w związku z transportem HDS. Należą do nich m.in. praca w warunkach ograniczonej widoczności lub silnego wiatru, praca na nieodpowiednim podłożu lub bez stabilizatorów, a także transport ładunków związanych z podłożem lub takich, których parametry nie są znane operatorowi. Innym czynnikiem wykluczającym pracę żurawia jest obecność w pobliżu elementów stwarzających ryzyko – takich jak np. słupy energetyczne.