Rola spychaczy w robotach niwelacyjnych

Przed rozpoczęciem większych inwestycji budowlanych, drogowych i kolejowych konieczne jest wykonanie niwelacji terenu. Niwelacja ma na celu wyrównanie działki tak, by można na niej było wykonywać kolejne roboty budowlane. Prace niwelacyjne przeprowadza się nie tylko przed budową lotnisk, mostów, dróg, linii kolejowych itp., ale również przed budową zwykłego domu jednorodzinnego, jeśli właścicielowi zależy na pięknym, równym ogrodzie.

 

Na czym polega niwelacja terenu?

Niwelacja terenu to proces bardzo precyzyjny. Do jego wykonania należy użyć specjalistycznego urządzenia geodezyjnego – niwelatora. Najprościej mówiąc, instrument ten informuje ekipę budowlaną, w którym miejscu ziemi jest za dużo, a w którym za mało. Ekipa budowlana dzięki tym informacjom może rozpocząć wyrównywanie działki. Do tego celu używa odpowiednich sprzętów budowlanych, takich jak spychacze, koparki i koparko-ładowarki. Niwelacje terenu powinni wykonywać wykwalifikowani specjaliści – nawet drobne błędy popełnione podczas niwelacji mogą skutkować efektem odwrotnym do zamierzonego. Sposób przeprowadzenia niwelacji i czas jej trwania zależy zawsze od indywidualnych cech danej działki (pracę może utrudniać np. duże zalesienie). Ekipy czasami muszą więc korzystać z wypożyczalni sprzętu budowlanego, by praca na danej działce była wykonana precyzyjnie i stosunkowo szybko.

 

Spychacz a niwelacje gruntu

Spychacze gąsienicowe odgrywają ważną rolę w robotach ziemnych. Znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym, przemysłowym, górnictwie, energetyce, leśnictwie, sektorze komunalnym, portach i kolejowych terminalach przeładunkowych. Najczęściej wykorzystuje się je do odspajania gruntu, wykonywania wykopów, przemieszczaniu urobku, a także profilowania i niwelacji terenu. Pracę spychacza można podzielić na trzy fazy. Pierwsza to faza odspajania gruntu. Spychacz może wykonywać tę czynność sposobem płaskim (z lemieszem opuszczonym cały czas na tę samą głębokość) lub schodkowym (lemiesz w trakcie odspajania zmienia głębokość). Drugą fazą jest przesuwanie urobku, gdy lemiesz znajduje się już na poziomie płaszczyzny jazdy, a nie pod nią. Przesuwanie urobku może odbywać się czołowo, płasko, korytowo (poniżej płaszczyzny terenu) lub bocznie. Ostatnią fazą jest faza rozładunku. Wydajność cyklu pracy spycharki zależy od nie tylko od rodzajów gruntu, ale też technologii pracy, wymiarów lemiesza, mocy ciągnika spychacza i jego siły naporu.

 

spychacz