Transport urobku przy robotach ziemnych. Organizacja prac krok po kroku

Budownictwo wiąże się nierozerwalnie z przewożeniem materiałów budowlanych, takich jak drewno, cement i kruszywo. Jednocześnie nieodzowną częścią każdej budowy są roboty budowlane polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego oraz jego przewożeniu w inne miejsce. Jak prawidłowo zorganizować transport urobku powstającego przy robotach ziemnych?

Przygotowania do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć drogi dojazdowe oraz drogi transportowe. Po drogach dojazdowych poruszają się maszyny i urządzenia, dlatego trasy muszą być równe, twarde lub utwardzone i dodatkowo muszą mieć nośność dostosowaną do jeżdżących po nich pojazdów. Drogi transportowe należy bezwzględnie odsunąć na minimum 0,6 metra od krawędzi wykopu, aby uniknąć wypadku. Zadbać trzeba także o odpowiednio oznakowane drogi dla ruchu pieszego.

Bezpieczny transport urobku

Dobra organizacja robót ziemnych polega na umiejętnym dopasowaniu maszyn do rodzaju wykonywanych prac. Aby prace były bezpieczne, a maszyny wykorzystane, całość działań należy dokładnie zaplanować. Do załadunku urobku stosowane są ładowarki z odpowiednim osprzętem w formie łyżki. Transport urobku odbywa się najczęściej z wykorzystaniem transportu samochodowego – głównie ze względu na jego dużą elastyczność oraz łatwość zastosowania w różnych warunkach terenowych. Przy przewozie urobku sprawdzają się klasyczne wywrotki 2-osiowe, 3-osiowe i 4-osiowe oraz ciągniki siodłowe z samowyładowczymi naczepami. Wielkość wywrotek uzależniona jest od tonażu przewożonego ładunku oraz warunków panujących na budowie. Dobór odpowiedniego samochodu usprawnia prace i pozwala przeprowadzić je bez komplikacji. Aby przyspieszyć wywóz urobku, do wywrotki trzyosiowej można dołączyć tandemową przyczepę samowyładowczą.