Walce gładkie na placach budowy

Na placach budowy wykorzystuje się różnego rodzaju walce. Urządzenia te nie stanowią bowiem jednorodnej grupy. Dzieli się je ze względu na różne kryteria. O tych ostatnich mogą decydować na przykład takie czynniki jak oddziaływanie na podłoże, sprężystość oraz kształt. Jednym z rodzajów walca wydzielonego ze względu na kształt jest walec gładki. Czym dokładnie się on charakteryzuje i czym różni się od pozostałych walców?

Aby określić, czym walec gładki różni się od pozostałych urządzeń tego typu, trzeba także poznać specyfikę innych niż on rodzajów walców. Należy jednak powiedzieć, że niezależnie od rozbieżności istniejących między poszczególnymi walcami jest kilka podstawowych rzeczy, które je łączy. Walce zbliża do siebie przede wszystkim ich podstawowy cel, czyli zagęszczanie gruntów w trakcie robót ziemnych oraz zagęszczanie mas nawierzchniowych na budowach dróg. Walec spełnia swoje przeznaczenie, uciskając wałami materiał, po którym się porusza. Specyfika tego oddziaływania może się jednak różnić w zależności od danego modelu walca. Tak więc najbardziej podstawowy podział walców jest podziałem na walce statyczne i wibracyjne. Te pierwsze produkowane są z myślą o pracach na nieznacznej głębokości, głównie wykończeniowych, polegających na operowaniu na ostatecznej powierzchni. Natomiast drugi rodzaj walca oprócz działania statycznego wykazuje także działanie dynamiczne, co zapewnia mu znacznie szersze spektrum możliwości. Dzięki tym ostatnim może pracować na większych głębokościach.

Podział walców ze względu na kształt

Podział walców ze względu na kształt, w wyniku którego powstaje kategoria walca gładkiego, jest kolejną z klasyfikacji w obrębie szerokiej grupy urządzeń, jaką stanowią wszelkiej maści walce drogowe. Ze względu na kształt można wyróżnić walce gładkie, okołkowane, tarczowe, siatkowe i kompaktory. Pierwsze z nich, czyli walce gładkie, o jednolitej powierzchni wału, stanowią najpopularniejszy rodzaj walców drogowych. Używa się ich do wszystkich standardowych zadań, jakie stoją przed tego typu sprzętem ‒ przede wszystkim do prac na terenach robót budowlanych oraz drogowych. Walce gładkie sprawdzają się między innymi podczas działań związanych z przygotowywaniem fundamentów pod różnego rodzaju budynki.