Wyburzenia obiektów budowlanych. Zasady bezpieczeństwa

Obiekty budowlane mogą być wyburzane metodami tradycyjnymi lub z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. W obu przypadkach należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby podczas rozbiórki budynków zatrudnieni pracownicy byli zapoznani z dokumentacją projektową i planem postępowania. Wszystkie osoby przebywające w miejscu wyburzania muszą być wyposażone w sprzęt ochronny, taki jak: hełmy ochronne, rękawice czy szelki bezpieczeństwa. Ponadto bezwzględnie wymagane jest, by teren rozbiórki był ogrodzony i odpowiednio oznakowany tablicami informacyjnymi.

Przede wszystkim liczy się podejście zdroworozsądkowe. Prace nie mogą być prowadzone jednocześnie na kilku kondygnacjach, a przed przystąpieniem do robót należy upewnić się, że instalacja elektryczna, gazowa i cieplna nie jest podłączona do sieci i nie stanowi zagrożenia dla ludzi przebywających w pomieszczeniach.

Powstający podczas wyburzania obiektów gruz należy usuwać z wyższych kondygnacji przy pomocy urządzeń ograniczających zapylenie np. rękawów zsypowych, tylko w wyznaczonych do tego miejscach Niedopuszczalne jest zrzucanie z wysokości ciężkich przedmiotów bezpośrednio do kontenerów zlokalizowanych na ziemi. Roboty rozbiórkowe mogą trwać tylko w świetle dziennym. Prowadzenie ich po zmroku albo przy sztucznym oświetleniu jest zabronione. Wszystko to ma na celu zmaksymalizowanie bezpieczeństwa prac, które z natury mogą stanowić duże niebezpieczeństwo, dla osób je wykonujących. Sprawne wyburzanie wiąże się z posiadaniem ciężkiego sprzętu budowlanego, dlatego warto skorzystać z oferty firm specjalizujących się wyburzaniem na terenie Śląska.

Rozbiórka budynków metodą wybuchową

Podczas prac z materiałami wybuchowymi priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego wykonywanie tego typu prac musi być poprzedzone uzyskaniem stosownych zezwoleń. Roboty strzałowe mogą być przeprowadzane na ściśle ograniczonym terenie, zabezpieczonym przed wtargnięciem osób niepowołanych. W czasie poprzedzającym wystrzał stosuje się sygnały ostrzegawcze oraz porządkuje teren z przedmiotów mogących zwiększyć siłę rażenia.