Z czego składa się tłuczeń drogowy?

Jednym z podstawowych materiałów w przemyśle budowlanym jest kruszywo. W zależności od pochodzenia, metody wytwarzania i właściwości, znajduje ono różnorodne zastosowania. Wśród powszechnie stosowanych kruszyw jest tłuczeń drogowy, który zgodnie z nazwą używany jest przede wszystkim w sektorze drogowym. Przyjrzyjmy się jego charakterystyce.

 

Jakim rodzajem surowca jest tłuczeń drogowy?

Podstawowe kryteria, na podstawie których kategoryzujemy kruszywa to: pochodzenie i sposób pozyskiwania, typ uziarnienia oraz gęstość objętościowa. Po pierwsze rozróżniamy więc kruszywa naturalne, czyli pochodzenia mineralnego, oraz sztuczne. Po drugie, materiał może cechować się drobnym lub grubym ziarnem, lub stanowić ich mieszankę. Natomiast co do gęstości, wyróżniamy kruszywa lekkie, zwykłe i ciężkie. Tłuczeń drogowy należy do kruszyw naturalnych. Oznacza to, że uzyskuje się je z występujących w przyrodzie skał. Aby otrzymać tłuczeń, kruszywo mineralne trzeba poddać obróbce mechanicznej zwanej łamaniem. Biorąc pod uwagę uziarnienie, jest to kruszywo drobne.

Praktyczne zastosowanie kruszyw

Dzięki swoim właściwościom tłuczeń drogowy jest powszechnie stosowany do prac budowlanych i drogowych. Jego zaletą jest specyficzna struktura – dzięki procesowi rozdrabniania uzyskujemy odłamki, które po wysypaniu tworzą bardzo zwartą strukturę. To trwałe kruszywo jest też bardzo odporne na czynniki zewnętrzne, dlatego świetnie sprawdza się nawet na drogach o dużym natężeniu ruchu. Drogi to jednak nie jedyne struktury, w których zastosowanie znajduje tłuczeń. Równie często buduje się przy jego użyciu podjazdy, ścieżki ogrodowe czy parkingi. Oczywiście właściwości tłucznia będą nieco różnić się w zależności od minerału, z którego go pozyskano. Kruszywo należy zawsze dobrać do specyfiki danej inwestycji.

pracownik przy kruszywach