Zastosowanie kruszyw dla stabilizacji i wzmacniania podłoża

Obecnie coraz więcej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych jest już zagospodarowana. Coraz częściej w praktyce projektowej spotyka się niekorzystne warunki gruntowe.

Dlaczego należy stabilizować i wzmacniać podłoże?

W przypadku realizacji każdej inwestycji budowlanej konieczne jest dokładne rozeznanie podłoża gruntowego. Jest to jeden z podstawowych elementów projektu budowlanego. Dokładna analiza podłoża ma wpływ na nośność obiektu i bezpieczeństwo jego użytkowania. Wiele gruntów, które przeznaczone są pod inwestycje, występuje na obszarach z zalegającymi warstwami rodzimymi, mineralnymi lub organicznymi. Czasami są to tereny, które wcześniej były wykorzystywane na cele budowlane, ale po likwidacji starych obiektów lub wyrobisk pozostały niekontrolowane nasypy. Takie obszary są słabonośne, silnie odkształcone oraz zróżnicowane, więc zazwyczaj wymagają odpowiedniego wzmocnienia. Odpowiednia stabilizacja podłoża, jest istotna dla poprawy nośności konkretnej warstwy.

Kruszywa do stabilizacji i wzmacniania podłoża

Obecność słabych gruntów stanowi ogromny problem niemal w każdej inwestycji budowlanej. Zanim zostanie wybrana technologia wzmacniania, odpowiednia dla konkretnej kategorii gruntu, przeprowadzane są badania geotechniczne. W celu poprawienia parametrów mechanicznych gruntu, można wprowadzać do niego spoiwa i różnorodne kruszywa. W budownictwie drogowym do stabilizacji podłoża często stosowane jest wapno i cement. Do polepszenia właściwości gruntu i zwiększenia ich nośności stosowane są także popioły lotne z węgla kamiennego i brunatnego. Szeroko stosowane są również substancje chemiczne dodawane w postaci proszku lub płynu do gruntu. Jednym z kruszyw używanych do poprawy parametrów mechanicznych i wytrzymałościowych inwestycji budowlanej jest tłuczeń, pozyskiwany w procesie naturalnego łamania skały. Można go nabyć w P.T.U.H. MARTRANS. Stosowany jest on między innymi do produkcji materiałów budowlanych.